Zabezpieczenie alimentów oraz opieki nad dzieckiem pod czas sprawy rozwodowej

Złożyłam  do sądu pozew o rozwód z orzeczeniem o winie męża wraz ze zwolnieniem z kosztów sądowych. Zaznaczę, że jestem osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku, byłam na utrzymaniu męża, ponieważ przez 10 lat zajmowałam się wychowywaniem naszego 10 letniego dziecka i dbałam o dom. Chociaż wystąpiłam  do sądu o alimenty i powierzenie mi opieki nad dzieckiem, mąż miesiąc temu wyprowadził się z mojego domu z dzieckiem bez żadnego uzgodnienia ze mną. Co mogę zrobić aby uzyskać alimenty oraz opiekę nad dzieckiem do czasu rozprawy rozwodowej ? Pozdrawiam, Irena.

Szanowna Pani,

Jak wynika z Pani pytania, nie może Pani wspólnie z mężem dojść do porozumienia w sprawie miejsca zamieszkania dziecka, wykonywania władzy rodzicielskiej oraz kwestii alimentów na dziecko  a więc konieczna jest interwencja sądu w tej sprawie.

Na dzień dzisiejszy może Pani złożyć do sądu (do którego Pani składała pozew rozwodowy) wnioski o zabezpieczenie Pani powództwa poprzez:

1) ustalenie, że w czasie trwania postępowania o rozwód miejscem pobytu Państwa dziecka stron będzie Pani miejsce zamieszkania oraz o powierzenie Pani na czas trwania postępowania rozwodowego wykonywania władzy rodzicielskiej nad nieletnim (zabezpieczenie wniosku o powierzenie Pani wykonywania tej władzy);

2) zobowiązanie męża, aby płacił na rzecz dziecka określoną kwotę tytułem przyczyniania się do jego utrzymania (zabezpieczenie roszczenia dziecka o alimenty).

Powyższe wynika z tego, iż w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny, a więc również w sprawach o alimenty czy dotyczących władzy rodzicielskiej, można żądać udzielenia zabezpieczenia powództwa.

Udzielenia zabezpieczenia może żądać każda ze stron lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia (art. 730[1] § 1 K.p.c.).

Co do zasady, postanowienie zabezpieczające staje się skuteczne z chwilą wydania lub podpisania postanowienia. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej albo, jeżeli sąd inaczej nie postanowi, zabezpieczenie upada po upływie miesiąca od uprawomocnienia się orzeczenia uwzględniającego roszczenie, które podlegało zabezpieczeniu. W razie prawomocnego odrzucenia pozwu zabezpieczenie upada natychmiast.

Należy pamiętać, iż zarówno osoba uprawniona jak i zobowiązany mogą w każdym czasie wnosić o uchylenie lub zmianę orzeczenia o zabezpieczeniu, jeśli odpadną podstawy jego ustanowienia.

Ustalenie wysokości zabezpieczenia roszczenia alimentacyjnego na czas trwania procesu o alimenty, czy ustalenie, że w czasie postępowania dziecko będzie mieszkało z Panią, nie oznacza, że sąd w wyroku rozwodowym orzeknie alimenty w takiej samej wysokości jak zabezpieczenie i że powierzy Pani wykonywanie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem i ustali, że miejscem zamieszkania dziecka jest Pani miejsce zamieszkania.

Jeżeli sąd ustali, że dziecko w czasie postępowania rozwodowego będzie zamieszkiwało z Panią to wówczas sąd może też zabezpieczyć roszczenie o alimenty na dziecko. W sytuacji przeciwnej, w której sąd ustali, że dziecko będzie w czasie postępowania przebywało z Pani mężem to wówczas Pani wniosek o zabezpieczenie alimentów zostanie oddalony. Oprócz tego ojciec dziecka będzie mógł od Pani żądać dostarczania środków na utrzymanie dziecka, czyli alimentów.

W sprawach o alimenty zabezpieczenie może polegać na zobowiązaniu obowiązanego  do zapłaty – uprawnionemu do alimentów jednorazowo albo okresowo – określonej sumy pieniężnej.

W celu uzyskania zabezpieczenia alimentów powinna Pani złożyć stosowny wniosek do sądu, w którym toczy się sprawa w pierwszej instancji (art. 735 K.p.c.), a więc do sądu, w którym złożyła Pani pozew o rozwód.

We wniosku o zabezpieczenie roszczenia o alimenty powinna Pani podać żądaną kwotę zabezpieczenia oraz okoliczności uwiarygodniające istnienie roszczenia alimentacyjnego.

We wniosku o zabezpieczenie alimentów na dziecko powinna Pani wskazać jakie są usprawiedliwione potrzeby dziecka, a także jaka jest sytuacja materialna Pani męża, w szczególności jakie są jego możliwości zarobkowe

Co się tyczy wniosku o ustalenie, że miejscem zamieszkania dziecka będzie Pani miejsce zamieszkania (w czasie trwania postępowania rozwodowego), to powinna Pani uzasadnić swoje żądanie. Przede wszystkim może Pani wskazać, że mąż wyprowadził się z dzieckiem ze wspólnego miejsca zamieszkania bez Pani wiedzy i zgody, nie podał nowego adresu zamieszkania, w związku z czym nie wie Pani gdzie dziecko w chwili obecnej przebywa.

Może Pani również zaznaczyć, iż będzie Pani lepiej opiekować się dzieckiem na co dzień ponieważ przez 10 lat to Pani, a nie mąż, większość czasu poświęcała dziecku w związku  z czym dziecko jest bardziej uczuciowo i emocjonalnie związane z Panią.

 

Gwarantujemy szybką i bezpłatną wycenę twojego problemu.

PORADA PRAWNA JUŻ W 24 GODZINY.

...

NASZE ZALETY

OPINIE KLIENTÓW

W SERWISIE:

  • ILOŚĆ PORAD - 350
  • ILOŚĆ ARTYKUŁÓW - 200
  • ILOŚĆ OPINII - 400

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. .

Akceptuję ciasteczka z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information