Opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych (pcc) umowy spółki

Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają, co do zasady, umowy spółki (zmiany umowy spółki, o ile zmiany te powodują podwyższenie podstawy opodatkowania) na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 86, poz. 959, ze zm., zwana dalej „pcc”).


Opodatkowaniu podatkiem pcc podlega zarówno podpisanie umowy (zmiana umowy) spółki osobowej, jak również podpisanie umowy (zmiana umowy) spółki kapitałowej.

Ustawa o podatku pcc, jako zmianę umowy spółki kwalifikuje pewne czynności nawet w przypadku, gdy nie powodują one podwyższenia kapitału zakładowego spółki. Do czynności tych zalicza się:

 1. Przy spółce osobowej - wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego,
 2. Pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania;
 3. Przy spółce kapitałowej - podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty;
 4. Przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego;
 5. Przeniesienie na terytorium Polski z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim:

 • rzeczywistego ośrodka zarządzania spółki kapitałowej, jeżeli jej siedziba nie znajduje się na terytorium państwa członkowskiego,
 • siedziby spółki kapitałowej, jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium państwa członkowskiego.

Należy pamiętać, że opodatkowaniu podatkiem pcc podlega tylko podwyższenie kapitału zakładowego spółki, natomiast opodatkowaniu tym podatkiem nie podlega wniesienie wkładu, który będzie powodował podwyższenie kapitału zapasowego spółki.

Zawarcie oraz zmiana umowy spółki podlegają opodatkowaniu podatkiem pcc, w przypadku gdy w chwili dokonania przedmiotowej czynności na terytorium Polski znajduje się:

 1. W przypadku spółki osobowej - siedziba tej spółki.
 2. W przypadku spółki kapitałowej - rzeczywisty ośrodek zarządzania lub siedziba tej spółki (jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego).

W przypadku opodatkowania podatkiem pcc umowy spółki obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zawarcia umowy spółki bądź z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału spółki, jeżeli przedmiotem czynności jest zmiana umowy spółki. W przypadku, gdy powyższe czynności dotyczą spółki cywilnej, wówczas obowiązek podatkowy ciąży na wspólnikach tej spółki. W przypadku, gdy umowy dotyczą pozostałych spółek, obowiązek podatkowy spoczywa na spółce.

Podstawę opodatkowania stanowi:

 1. Przy zawarciu umowy - wartość wkładów do spółki osobowej albo wartość kapitału zakładowego,
 2. Przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu kapitału zakładowego - wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy,
 3. Przy dopłatach - kwota dopłat,
 4. Przy pożyczce udzielonej spółce przez wspólnika - kwota lub wartość pożyczki,
 5. Przy oddaniu spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania - roczna wartość nieodpłatnego używania, którą przyjmuje się w wysokości 4 % wartości rynkowej rzeczy lub prawa majątkowego oddanego do nieodpłatnego używania,
 6. Przy przekształceniu lub łączeniu spółek - wartość wkładów do spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia albo wartość kapitału zakładowego spółki kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia lub połączenia,
 7. Przy przeniesieniu na terytorium Polski rzeczywistego ośrodka zarządzania spółki kapitałowej lub jej siedziby - wartość kapitału zakładowego.

Jeżeli spółka otrzymała do nieodpłatnego korzystania na nieokreślony czas rzeczy bądź prawa majątkowe, podstawę opodatkowania może stanowić zgodnie z oświadczeniem podatnika wartość świadczeń za lat 10 lub wartość świadczeń należnych w miarę wykonywania umowy.

Należy pamiętać, że podstawę opodatkowania podatnik może obniżyć o:

 1. Kwotę wynagrodzenia wraz z podatkiem VAT, pobraną przez notariusza za sporządzenie aktu notarialnego umowy spółki albo jej zmiany, jeżeli powoduje ona zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego;
 2. Opłatę sądową związaną z wpisem spółki do rejestru przedsiębiorców lub zmianą wpisu w tym rejestrze dotyczącą wkładu do spółki albo kapitału zakładowego;
 3. Opłatę za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisach.

W przypadku umów spółki stawka podatku pcc wynosi 0,5 % podstawy opodatkowania. Podatnik ma obowiązek wpłacić ten podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli umowę należy zawrzeć dla jej skuteczności w formie aktu notarialnego, wówczas to notariusz ma obowiązek pobrać oraz wpłacić podatek pcc zamiast podatnika.

Należy pamiętać, że ustawodawca zwolnił od opodatkowania podatkiem pcc umowy spółki i ich zmianę:

 1. Związane z przekształceniem lub łączeniem spółek w części wkładów do spółki albo kapitału zakładowego, których wartość była uprzednio opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych lub podatkiem od wkładów kapitałowych do spółek kapitałowych na terytorium państwa członkowskiego innego niż Polska albo od których zgodnie z prawem państwa członkowskiego podatek nie był naliczany.
 2. Związane z podwyższeniem kapitału zakładowego pokrytego z niezwróconych wspólnikom lub akcjonariuszom dopłat albo z niezwróconej pożyczki udzielonej spółce kapitałowej przez wspólnika lub akcjonariusza, które były uprzednio opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych lub podatkiem od wkładów kapitałowych do spółek kapitałowych na terytorium państwa członkowskiego innego niż Polska.
 3. Związane z podwyższeniem kapitału zakładowego w części dotyczącej wartości, o którą obniżono kapitał zakładowy w następstwie strat poniesionych przez spółkę kapitałową, pod warunkiem że podwyższenie kapitału zakładowego następuje w okresie 4 lat po jego obniżeniu.
 4. Jeżeli przedmiotem działalności spółki kapitałowej jest świadczenie usług użyteczności publicznej w zakresie transportu publicznego, zarządzania portami i przystaniami morskimi, zaopatrzenia ludności w wodę, gaz, energię elektryczną, energię cieplną lub zbiorowego odprowadzania ścieków i w wyniku zawarcia umowy spółki Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego obejmuje co najmniej połowę udziałów lub akcji w tej spółce albo w chwili zmiany umowy spółki Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego posiada już co najmniej połowę udziałów lub akcji w tej spółce.
 

Gwarantujemy szybką i bezpłatną wycenę twojego problemu.

PORADA PRAWNA JUŻ W 24 GODZINY.

...

NASZE ZALETY

OPINIE KLIENTÓW

W SERWISIE:

 • ILOŚĆ PORAD - 350
 • ILOŚĆ ARTYKUŁÓW - 200
 • ILOŚĆ OPINII - 400

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. .

Akceptuję ciasteczka z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information